Outsmarting Being Together

Art is an attempt to bring order out of chaos

‬ תנועת
קול אחד/ להעצים את הקולות המתונים

Written by AB, 3 שנים ago, 0 Comments

אודות תנועת קול אחד/

תנועת קול אחד היא תנועה בינלאומית ועממית המעצימה את קולם של ישראלים ופלסטינים מתונים‫,‬ להפעלת לחץ על הנהגותיהם לקראת פתרון של שתי מדינות לשני עמים‫.‬ התנועה מבקשת לגבש הסכמה רחבה לפתרון הסכסוך‫ ולבנות תשתית אנושית שתניע את הציבור לקראת הסכם קבע ומקיף על-בסיס מו"מ בין ההנהגה הישראלית והפלסטינית, אשר ישים קץ לכיבוש, יבטיח ביטחון ושלום לשני הצדדים ויפתור את כל הסוגיות בהתאם למשפט הבינלאומי והסכמים בילטראליים קודמים. קווי 67 מהווים את הבסיס להקמתה של מדינה פלסטינית, עם גבולות קבועים בהם יחולו שינויים בהסכמת שני הצדדים. התנועה מכירה בכך שאלימות על-ידי כל אחד מהצדדים לעולם לא תהיה אמצעי כשר לסיום הסכסוך.

תנועת קול אחד היא תנועה בינלאומית של אנשים אשר מאסו בסכסוך המתמשך ומוכנים לתמוך באופן פעיל בתהליך רציני אשר יוביל להסכם כולל, אשר יגשים את התקוות והאמונות של שני העמים, ויוביל לפתרון של שתי מדינות ולסיום הסכסוך באמצעות הקמתה של מדינה פלסטינית עצמאית, אשר חיה בשלום ובביטחון לצד מדינת ישראל, פתרון שישים קץ לאלימות בשני הצדדים. ישראלים ופלסטינים אינם מסכימים על כל הנושאים. הם חיים במציאות שונה, עולם הערכים, התרבות והסיפור ההיסטורי שלהם שונים. אף-על-פי-כן, הסכסוך איננו בין יהודים למוסלמים, ימין לשמאל או אפילו בין ישראלים לפלסטיניים. הסכסוך הוא בין מיעוטים קיצוניים הקיימים בשני הצדדים וקול אחד שפוי,מתון, חפץ חיים ודומם.

  תנועת קול אחד מבקשת להעצים את הקול הזה ולהשפיע על מקבלי ההחלטות לפעול לפיו.

התנועה פועלת בשלושה אפיקים מרכזיים:

  • רתימת מנהיגים, מקבלי החלטות ומעצבי דעת קהל מכל הקשת הפוליטית והחברתית לקידום התהליך המדיני וישראל בטוחה, דמוקרטית ומשגשגת.

  • יצירת שיח ציבורי צופה עתיד, המבוסס על הסכמה רחבה ואחריות אישית אזרחית דרך העצמת קולו של הרוב המתון וחפץ החיים.

  • הנעת צעירים מובילים עלמנת ליצור את המחר, היום. הצעירים מעורבים בעשייה בדרכים מגוונות, ביניהן תכנית המנהיגות (fellowship) המעניקה ידע, מיומנויות ומסגרת ייחודית לפעילות.

כיום מתמקדת התנועה בניפוץ חומת האדישות והייאוש המקיפה את הסכסוך הישראלי-פלסטיני ובענקת הזדמנות ייחודית לישראלים ליצור את המחר היום. בתנועה חברים אזרחים מכל רחבי הארץ וכמו כן מנהיגים חברתיים, פעילים אזרחיים וסגל רחב של מומחים, מכובדים, סלבריטאים ומנהיגים רוחניים התומכים בערכי התנועה ובמטרותיה. התנועה נתמכת על-ידי תורמים פרטיים, קרנות פילנטרופיות מהארץ ומהעולם וחברות מהמגזר העסקי.

התנועה נוסדה ב-2002 על-ידי איש העסקים דניאל לובצקי.

פתרון של שתי מדינות בין מדינת ישראל לבין העם הפלסטיני, המבטיח עצמאותה והמשכיותה של מדינת ישראל, , מבטיח ביטחון ושלום לשני הצדדים ופותר את כל סוגיות הסדר הקבע, על פי החוק הבינלאומי והסכמים בילטראליים קודמים. קווי 1967 מהווים את הבסיס להקמתה של מדינה פלסטינית עצמאית בגבולות ברי קיימא עם שינויים שיוסכמו ע”י הצדדים. התנועה מכירה בכך שאלימות על ידי כל צד לא תהיה אמצעי לסיום הסכסוך.

 

http://www.onevoice.org.il/news

This post is also available in: אנגלית