Outsmarting Being Together

Art is an attempt to bring order out of chaos

לבנון
אינה מאמינה בדמעות

Written by Avi Bohbot, 5 שנים ago, 0 Comments

דרמה דוקומנטרית | 50 דקות | עברית, תרגום לאנגלית | טרם יצא להפצה

יזם ומפיק: דודו בן זינו

תסריט ובימוי: אבי בוחבוט

הפצה: סרטי כאוס, דודו בן זינו

בצעד נדיר נעתר צה"ל לבקשת משפחת הרוש השכולה, ומוביל אותם למקום מותו של הבן בפיגוע כפול בדרום לבנון. הם עושים זאת לאחר שהם צופים לבקשתם בקלטת שצילם צלם לבנוני שהגיע לזירת הפיגוע הראשון, ומצא את עצמו מצלם פיצוץ שני ואת הרגעים האחרונים בחייהם של ארבעה חיילים ישראלים. צילומי המסע המסוכן של המשפחה לזירת הפיגוע נערכו יחד עם חומרי הארכיון הקשים, משקפים את רפיון האחיזה של צה"ל בלבנון, רגע לפני היציאה ממנה.

במשך כשמונה עשרה שנה התבצר צה"ל בדרום לבנון. חיילי צה"ל הפרושים בשטח היו חשופים אז לפיגועים קטלניים, בדומה לחיילי צבא בנות הברית בעיראק. ערב הבחירות לכנסת ישראל בשנת 1996 ממהר צלם טלוויזיה לבנוני לתעד זירת פיגוע בדרום לבנון. הוא מוצא את עצמו מצלם התפוצצות של מטען נוסף ואת מותם של ארבעה חיילים ישראלים. משפחת הרוש השכולה מבקשת מצה"ל לבקר בלבנון במקום מותו של בן המשפחה סרן משה הרוש. "לבנון אינה מאמינה בדמעות" מתעד את המסע המסוכן של המשפחה ללבנון. בבוקר שבו הם מגיעים לשער פטמה, מעבר הגבול של הגדר הטובה, הם רואים ושומעים באופק הצפוני, את אותותיו של פיגוע נוסף.

Lebanon does not believe i tears

This post is also available in: אנגלית צרפתית